En esta secció inclourem tot alló referent a la cultura, institucions i personalitats que van donar lloc a la firma de l'acord ortogràfic.