Publicació en línia del Diccionari de gemmologia

El Diccionari de gemmologia aplega i defineix 1.302 termes amb els equivalents en castellà, francès, italià, anglès i alemany, relacionats amb les espècies gemmològiques (alexandrita, baddeleyita, diamant), les propietats físiques i les característiques cristal·lines de les gemmes (dimorfisme, epitàxia), les inclusions (inclusió monofàsica, inclusió epigenètica) i les talles (talla brillant Eppler, talla baguet).

També s’hi inclouen els materials obtinguts al laboratori (aluminat d’itri, coral sintètic Gilson), els tractaments utilitzats per a la millora del color i de l’aspecte de les gemmes (mètode de Hall, tractament per irradiació), els processos de la talla (desbast, entalla), les màquines i eines necessàries per a fer-la i els productes finals que en resulten (escarificador, màquina de facetar), i els aparells de mesura i els complements utilitzats en les diferents tècniques analítiques (balança Mohr-Westphal, gemèter).

Es tracta de la versió en línia del Diccionari de gemmologia editat pel TERMCAT i Edicions Universitat de Barcelona el 1999, elaborat sota la direcció i coordinació científica de Joaquim M. Nogués i amb la coordinació terminològica del TERMCAT.

Nota de premsa